Announcements

Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 19 March 2020, 10:12 AM
 

Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp K16


Sinh viên có tên trong file đính kèm đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên có nguyện vọng làm khóa luận chủ động chọn giảng viên hướng dẫn và nộp đơn đăng ký theo form đính kèm về email: phuonghv@hanu.edu.vn. Trong trường hợp sinh viên không lựa chọn giảng viên cụ thể, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn.

Deadline: thứ 2, 30/03/2020