Announcements

Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Sunday, 22 March 2020, 7:48 PM
 

Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020:

Các SV đã nộp học phí học lại trước ngày 16/3/2020 check email: msv@hanu.edu.vn, password: msv để xác nhận tham gia lớp học.

Các SV nộp học phí học lại từ 16/3-18/3/2020 tạm thời sử dụng email cá nhân để join các lớp, nhà trường sẽ cấp email sau.


DSA: chiều thứ 5, 16h15-17h15

https://meet.google.com/brc-fsyx-hwh


HCI: chiều thứ 2, 16h15-17h15

https://meet.google.com/qrq-wifc-gpg


IST: chiều thứ 6, 16h30-17h30

https://meet.google.com/kaj-acfy-oxk


Java: chiều thứ 4, 16h15-17h15

https://meet.google.com/omr-dokd-ogh


PPL: chiều thứ 3, 16h15-17h15

https://meet.google.com/dkv-dgxj-ugv