Announcements

TB Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2016-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
TB Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2016-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Saturday, 11 April 2020, 9:04 AM
 

TB Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2016-2020 


1 số mốc cần lưu ý:


• Kết thúc học kỳ 8: Trước ngày 25/6/2020


• Sinh viên đăng ký thi năng lực ngoại ngữ đợt 2: từ ngày 20/4 đến 05/5/2020


• Thi năng lực ngoại ngữ đợt 2 (Dự kiến): 16&17/5/2020


• Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: 09/7/2020


• Lễ tốt nghiệp: 30/7/2020


Chi tiết xem tại qldt.hanu.vn