Announcements

Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 5 May 2020, 8:05 AM
 

P. TCKT thông báo: đề nghị các SV chưa nộp tiền học lại các môn học kì 2, 2019-2020 khẩn trương nộp bổ sung học phí học lại để đủ tư cách thi hết môn, địa điểm nộp: P. 106 nhà A (gặp cô Nguyệt), thời hạn: từ thứ Tư, ngày 06/5 đến hết thứ Sáu, ngày 08/5/2020.
Lưu ý: Sau thời hạn này nhà trường chốt sổ và không thu bổ sung nữa.