Announcements

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 11 May 2020, 4:26 PM
 

Nhà trường thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (chi tiết xem file đính kèm)

Đề nghị các SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nộp hồ sơ cho Nhà trường qua phòng Công tác Sinh viên và QHDN, 103- nhà C.

Thời hạn: Trước 11:00, thứ Sáu, ngày 15/5/2020