Announcements

Thông báo v/v học offline các học phần của k17, 18 từ thứ 4, ngày 13/5/2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học offline các học phần của k17, 18 từ thứ 4, ngày 13/5/2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 11 May 2020, 9:46 PM
 

Căn cứ thông báo 177/TB-VPCP của thủ tướng chính phủ về việc không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học, Khoa thông báo các giờ Lecture của các học phần của sinh viên k17 & k18 sẽ được tổ chức học trực tiếp theo thời khoá biểu từ đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020 kể từ thứ 4, ngày 13/5/2020.