Announcements

Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội của Tập đoàn Ecopark

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội của Tập đoàn Ecopark
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 13 May 2020, 1:34 PM
 

Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội của Tập đoàn Ecopark (file đính kèm)
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 11h00, Thứ 4, ngày 20.5.2020
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, 103- nhà C.