Announcements

KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 14 May 2020, 10:31 AM
 

Phòng CTSV & QHDN thông báo KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2019 và khóa 16,17,18 học lại cùng khóa 19.
Trường hợp sinh viên thắc mắc về kết quả bài THCD đề nghị liên hệ với Phòng CTSV & QHDN qua Cô. Nhung (103 nhà C, SĐT: 02438544118 hoặc 0936147793).
Thời gian giải quyết thắc mắc: Từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2020.