Announcements

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 19 May 2020, 9:16 AM
 

Nhà trường thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (chi tiết mẫu đơn xem file đính kèm tại link sau: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2510)
Đề nghị các SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nộp hồ sơ cho Nhà trường qua phòng Công tác Sinh viên và QHDN, 103- nhà C.
Thời hạn: đến hết thứ Sáu, ngày 22/5/2020