Announcements

Thông báo v/v giảng dạy buổi Kiến thức thông tin cho SV THCS kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v giảng dạy buổi Kiến thức thông tin cho SV THCS kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 May 2020, 2:32 PM
 

[Cập nhật]

Bộ môn THCS - Khoa CNTT thông báo v/v giảng dạy buổi Kiến thức thông tin cho SV THCS kì 2, năm học 2019-2020 như sau:

1. Nhóm 47, 48, 49, 50, 51: 16h30-19h ngày 25/5/2020

2. Nhóm 52, 53, 54, 55, 56: 16h30-19h ngày 27/5/2020

3. Nhóm 57, 59, 60, 61, 64: 16h30-19h ngày 29/5/2020

4. Nhóm 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: 16h30-19h ngày 01/6/2020

5. Nhóm 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84: 16h30-19h ngày 03/6/2020

6. Nhóm 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92: 16h30-19h ngày 04/6/2020

Hình thức học: offline

Địa điểm học: P. 901C

Lưu ý: SV nhóm nào học đúng buổi của nhóm đó để thuận tiện cho việc điểm danh.