Announcements

Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 May 2020, 10:23 AM
 

Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020: 

1. Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội

2. Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ chi phí học tập

3. Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ khó khăn đột xuất

Đề nghị các em kiểm tra thông tin.

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 21/5 đến hết ngày 27/5/2020 qua phòng CTSV & QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thúy).