Announcements

Thông báo v/v gia hạn nộp báo cáo thực tập K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v gia hạn nộp báo cáo thực tập K16
by Phương Hoàng Việt - Monday, 25 May 2020, 2:34 PM
 

Do sinh viên K16 vướng lịch kiểm tra GDTC và NLNN chuẩn đầu ra nên thời hạn nộp báo cáo thực tập được gia hạn đến 16h ngày 08/06/2020.

  • Link thông báo về yêu cầu của báo cáo thực tập: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2521#p5514