Announcements

Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 1 June 2020, 2:17 PM
 

Thông báo danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 (xem file đính kèm)