Announcements

Thông báo v/v đổi phòng học một số môn 8-16/06

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đổi phòng học một số môn 8-16/06
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 7 June 2020, 8:21 PM
 

Do lịch đột xuất của nhà trường nên một số môn học phòng Lec sẽ được thay đổi theo lịch sau:

  • Lớp Lec ESY, PST ngày 08 và 15/06 chuyển sang P901C
  • Lớp Lec SQA, SE2 ngày 15/06 chuyển sang P901C
  • Lớp Lec HCI, ISD ngày 09/06 chuyển sang P901C
  • Lớp Lec PMA, DSA ngày 10/06 chuyển sang P902C
  • Lớp Lec PR2, CNE, BDM ngày 11/06 chuyển sang P901C