Announcements

Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 9 June 2020, 8:03 AM
 

Thông báo Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 (file đính kèm).
Nhà trường chuyển tiền cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng từ ngày 08/6 đến 11/6/2020.