Announcements

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2019 và khóa 16,17,18 học lại cùng khóa 19

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2019 và khóa 16,17,18 học lại cùng khóa 19
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 9 June 2020, 8:04 AM
 

Phòng CTSV & QHDN thông báo KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2019 và khóa 16,17,18 học lại cùng khóa 19