Announcements

Thông báo v/v tham dự buổi giới thiệu định hướng chuyên ngành và đăng kí định hướng chuyên ngành cho SV K18

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự buổi giới thiệu định hướng chuyên ngành và đăng kí định hướng chuyên ngành cho SV K18
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 16 June 2020, 1:02 PM
 

Đề nghị toàn bộ sinh viên K18 có mặt đầy đủ và đúng giờ để tham dự buổi giới thiệu định hướng chuyên ngành và đăng kí định hướng chuyên ngành cho SV K18.
Thời gian: 8h30' sáng thứ Tư, ngày 17/6/2020
Địa điểm: P.802C