Announcements

Thông báo v/v thi môn DSA, PPL, JAV lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi môn DSA, PPL, JAV lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 17 June 2020, 2:53 PM
 

Các môn DSA, PPL, JAV lớp học lại sẽ thi vào ngày thứ 7 (20/06/2020) theo lịch như sau:

  • Môn DSA thi từ 9h30-11h tại P612C
  • Môn PPL thi từ 13h-14h30 tại P612C
  • Môn JAV thi từ 15h - 16h30 tại P612C