Announcements

Thông báo v.v đăng ký định hướng cho K18

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v.v đăng ký định hướng cho K18
by Phương Hoàng Việt - Monday, 22 June 2020, 8:47 AM
 
Ngày 17/06/2020, khoa CNTT đã tổ chức đăng ký định hướng cho sinh viên K18. Đề nghị toàn bộ sinh viên K18 thực hiện phiếu khảo sát theo đường link dưới đây để đăng ký định hướng chuyên ngành.

Link khảo sát: https://forms.gle/YwZQs5Z2dc5WHsgb7

Deadline: 03/07/2020