Announcements

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 22 June 2020, 8:52 AM
 

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark (danh sách kèm theo).
Nhà trường chuyển tiền cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng từ ngày 22/6 đến 25/6/2020.