Announcements

Thông báo v/v thi môn IST lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi môn IST lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 24 June 2020, 10:17 AM
 

Môn IST lớp học lại sẽ thi vào ngày thứ 7, 27/06/2020 tại P.409D2.

Thời gian từ 9h30-11h30