Scholarship

Thông báo dự tuyển học bổng KOVA

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo dự tuyển học bổng KOVA
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 1 July 2020, 9:29 AM
 

Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA, hồ sơ xin học bổng cụ thể như sau, thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm:

1. Thông báo

2. Mẫu Đơn đăng ký học bổng Nghị lực

3. Mẫu Đơn đăng ký hạng mục Triển vọng