Announcements

Danh sách chia phòng môn DSA K18

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia phòng môn DSA K18
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 2 July 2020, 3:16 PM
 

Danh sách chia phòng môn DSA K18

Địa điểm thi: 302E,305E,402E

Thời gian thi: 03/07/2020

  • Ca 1: 8h00-9h00
  • Ca 2: 9h15 - 10h15
Danh sách chi tiết từng ca sinh viên xem ở file đính kèm.