Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn PST K18 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn PST K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Monday, 6 July 2020, 11:21 AM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn PST K18 + Redo

Địa điểm thi: 708C,712C

Thời gian thi: 07/07/2020

  • Ca 1: 8h00-9h30
  • Ca 2: 9h30 - 11h00
Danh sách chi tiết từng ca sinh viên xem ở file đính kèm