Announcements

[K17] Phổ biến và đăng ký thực tập

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
[K17] Phổ biến và đăng ký thực tập
by TRINH BAO NGOC - Tuesday, 7 July 2020, 4:28 PM
 


Dear students,

Khoa triệu tập toàn bộ sinh viên K17 và các sv khóa trước chưa hoàn thành thực tập (K15 K16) có mặt vào lúc: 8h45' sáng thứ Hai, ngày 13/7/2020

Địa điểm: 901C.

Nội dung:

- Phổ biến nội dung thực tập

- Khảo sát / đăng ký công nghệ, vị trí thưc tập

Các sinh viên nào không có mặt để làm đăng ký sẽ không được phân công thực tập trong năm học 2020 - 2021 và phải thực hiện vào năm học sau. Vậy nên đề nghị các bạn có mặt đầy đủ.

Ngoctb

(Edited by Thu Huyền Trịnh Thị - original submission Tuesday, 7 July 2020, 4:26 PM)