Announcements

Thông báo v/v thi lại môn HCI và IST lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi lại môn HCI và IST lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 7 July 2020, 11:18 AM
 

Thông báo v/v thi lại môn HCI và IST lớp học lại

Thời gian: 13h30 - thứ 3, 07/07/2020

Phòng thi 608C