Announcements

Thông báo về việc đổi điểm Hanu test

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc đổi điểm Hanu test
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 7 July 2020, 4:10 PM
 

Đề nghị các SV có tên trong danh sách kèm theo photo chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ B2 và làm đơn miễn Hanu test để được xét tốt nghiệp.

Thời hạn: trước 10h sáng thứ Tư, ngày 08/7/2020.