Announcements

Thông báo v/v chuyển đổi điểm Hanu Test

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v chuyển đổi điểm Hanu Test
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 7 July 2020, 4:41 PM
 

Những sinh viên đã thi đạt chứng chỉ B2 trở lên và còn nợ Hanu Test lên VPK để làm thủ tục đổi miễn Hanu Test.

Sinh viên mang theo chứng chỉ gốc + 1 bản chứng chỉ photo. Đơn chuyển đổi sinh viên làm tại VPK P210C

Thời hạn đến hết ngày 09/07/2020