Announcements

Danh sách chia phòng thi môn PMA K18 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia phòng thi môn PMA K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 8 July 2020, 4:36 PM
 

Danh sách chia phòng thi môn PMA K18 + Redo

Địa điểm thi: 608C, 612C, 712C

Thời gian thi: 09/07/2020

  • Ca 1: 8:00 - 9:30
  • Ca 2: 9:30 - 11:00
Sinh viên xem danh sách phòng chi tiết ở file đính kèm