Announcements

Thông báo cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 9 July 2020, 11:21 AM
 

Thông báo cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2019-2020
Căn cứ kết quả rà soát của Khoa/Bộ môn và Phòng Quản lý Đào tạo. Phòng Quản lý Đào tạo thông báo:
1. Cảnh báo học tập, buộc thôi học 739 sinh viên đại học hệ chính quy
(Có danh sách kèm theo)
2. Lý do cảnh báo học tập, buộc thôi học:
2.1. Sinh viên bị cảnh báo nếu bị rơi vào 1 trong các điều kiện sau đây:
- Số TC đăng ký trong kỳ nhỏ hơn 12;
- Điểm TBC học kỳ nhỏ hơn 1.2;
- Điểm TBC tích lũy năm nhất nhỏ hơn 1.2;
- Điểm TBC tích lũy năm 2 nhỏ hơn 1.4;
- Điểm TBC tích lũy năm 3 nhỏ hơn 1.6;
- Điểm TBC tích lũy năm 4 nhỏ hơn 1.8.
2.2. Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào 1 trong các trường hợp sau đây:
- Sinh viên có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp;
- Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định;
- Sinh viên bị kỷ luật lần thứ 2 do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ;
- Sinh viên hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập, đi học trao đổi nhưng không nhập học lại;
- Sinh viên không đạt kết quả học tập tối thiểu theo quy định.
3. Các Khoa/Bộ môn có trách nhiệm thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý biết và thực hiện.
4. Thời gian giải quyết thắc mắc, khiếu nại: Từ ngày 08 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 tại Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng 115 và Phòng 118 nhà A, Trường Đại học Hà Nội, Km 9 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo