Announcements

Thông báo thay đổi lịch Phổ biến và đăng ký thực tập (CẬP NHẬT)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thay đổi lịch Phổ biến và đăng ký thực tập (CẬP NHẬT)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 14 July 2020, 1:40 PM
 

LINK KHẢO SÁT: https://forms.gle/j9eSBrJJkj2qGC748


Thông báo thay đổi lịch Phổ biến và đăng ký thực tập (CẬP NHẬT):

Khoa triệu tập toàn bộ sinh viên K17 và các sv khóa trước chưa hoàn thành thực tập (K15 K16) có mặt vào lúc: 13h45', chiều thứ Ba, ngày 14/7/2020

Địa điểm: 901C.

Nội dung:

- Phổ biến nội dung thực tập

- Khảo sát / đăng ký công nghệ, vị trí thưc tập

Các sinh viên nào không có mặt để làm đăng ký sẽ không được phân công thực tập trong năm học 2020 - 2021 và phải thực hiện vào năm học sau. Vậy nên đề nghị các bạn có mặt đầy đủ.

Ngoctb


(Edited by TRINH BAO NGOC - original submission Friday, 10 July 2020, 9:13 AM)