Announcements

Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 10 July 2020, 3:57 PM
 

Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2019-2020:

(xem file đính kèm)

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK Khoa CNTT (Phòng 210, tòa nhà C) theo mẫu đính kèm.

Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 15/7/2020.