Announcements

Thông báo cập nhật lịch thi PR2 Spring 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo cập nhật lịch thi PR2 Spring 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 13 July 2020, 7:39 PM
 

Thông báo cập nhật lịch thi PR2 Spring 2020:

Do đề thi khá dài nên lịch thi sáng mai, thứ Ba, 14/7/2020 được sắp xếp lại như sau: 

- Ca 1: bắt đầu thi từ 7h20'

- Ca 2: bắt đầu thi từ 9h30'