Announcements

Danh sách chia ca thi môn CNE K18 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi môn CNE K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 14 July 2020, 3:33 PM
 

Danh sách chia ca thi môn CNE K18 + Redo

Phòng thi: 412C,410C,401C

Thời gian thi:

  • Ca 1: 7:45 - 8:45
  • Ca 2: 8:50 - 9:50
  • Ca 3: 9:55 - 10:55
Danh sách chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.