Announcements

Thông báo thời gian học lớp Ứng dụng CNTT 47, học kì 1, năm học 2020-2021 dành cho SV K2016 trở về trước

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thời gian học lớp Ứng dụng CNTT 47, học kì 1, năm học 2020-2021 dành cho SV K2016 trở về trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Saturday, 24 October 2020, 8:37 AM
 

Bộ môn THCS thông báo: để đảm bảo kịp lịch xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020 cho SV K2016 trở về trước, lịch học lớp Ứng dụng CNTT 47 (tên cũ: Tin học cơ sở), học kì 1, năm học 2020-2021 được điều chỉnh như sau:
Thời gian: tối thứ Hai (từ 17h30) + sáng thứ Bảy (từ 7h30) hàng tuần (tuần từ 19/10 đến 12/12/2020)
Địa điểm: 404D1
Trân trọng!