Announcements

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ tháng 10.2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ tháng 10.2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 23 October 2020, 3:51 PM
 

 Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ tháng 10.2020 (thông tin chi tiết và mẫu đơn các em xem file đính kèm).

Thời hạn nộp hồ sơ xin hỗ trợ về Phòng CHSSV&QHDN: trước 11h ngày 06/11/2020