Announcements

Thông báo về lịch học các lớp Ứng dụng CNTT kì 1, 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về lịch học các lớp Ứng dụng CNTT kì 1, 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Saturday, 24 October 2020, 10:21 AM
 

(Nhắc lịch) 

Khoa CNTT thông báo:  Do nhà trường lùi lịch học để SV K20 đăng kí học nên các lớp Ứng dụng CNTT của SV hệ tín chỉ (tên cũ: Tin học cơ sở) bắt đầu học từ chiều ngày 26/10/2020 trở đi. Riêng lớp Ứng dụng CNTT 47 của SV hệ niên chế học từ tối ngày 19/10/2020 trở đi (tối thứ 2 và sáng thứ 7 hàng tuần). Các em theo dõi thông tin trên trang qldt để cập nhật lịch học và TKB (nếu có thay đổi sau ngày 26/10).