Announcements

Thông báo về việc điều chuyển phòng máy đối với môn Ứng dụng CNTT kì 1, năm học 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc điều chuyển phòng máy đối với môn Ứng dụng CNTT kì 1, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 26 October 2020, 2:40 PM
 

Khoa CNTT thông báo về việc điều chuyển phòng máy đối với môn Ứng dụng CNTT như sau:
Các nhóm Ứng dụng CNTT được xếp lịch tại 2 phòng máy 303D1 và 403D1 sẽ được điều chuyển từ sáng ngày mai trở đi cho tới khi kết thúc môn học, cụ thể:
- Phòng 303D1 chuyển xuống 105D1: các nhóm 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
- Phòng 403D1 chuyển xuống 303D1: các nhóm 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Các phòng học khác giữ nguyên.
Trân trọng!