Announcements

Thông báo v/v chuyển phòng học lớp PR1 A06 tối thứ 3 và CGR 04 tối thứ 6

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v chuyển phòng học lớp PR1 A06 tối thứ 3 và CGR 04 tối thứ 6
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 27 October 2020, 3:58 PM
 

Thông báo: lớp PR1 A06 tối thứ 3 và CGR 04 tối thứ 6 chuyển sang phòng 106D1 từ tối nay, thứ Ba, ngày 27/10/2020.
Thân ái!