Announcements

Thông báo tổ chức xét chọn, tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tổ chức xét chọn, tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 28 October 2020, 9:41 AM
 

Nhà trường thông báo tổ chức xét chọn, tuyên dương sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Sinh viên xuất sắc tiêu biểu sẽ đại diện cho sinh viên Trường dự Lễ báo công dâng Bác và thăm quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ; được Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, biểu dương.
Tiêu chí xét chọn:
a. Tiêu chí chung
- Sinh viên năm 2, 3,4 đang là ban cán sự Lớp, Đoàn, Hội.
- Điểm trung bình chung học tập năm học 2019 - 2020 đạt từ 3.2 trở lên (theo thang điểm 4) và kết quả rèn luyện năm học 2019-2020 đạt từ loại tốt trở lên.
- Tích cực tham gia, có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên tình nguyện.
b. Tiêu chí ưu tiên xét chọn
- Tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Olympic Mac- Leenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ GDĐT, các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương tổ chức.
- Có thành tích trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong học tập và rèn luyện; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường…ở trong và ngoài nhà trường.
- Đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi môn văn hóa, khoa học-kỹ thuật, đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp, văn nghệ, thể thao ở trong nước và quốc tế.
- Sinh viên là Đảng viên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

http://daotao.hanu.vn:8081/truong-dai-hoc-ha-noi/VRF61/2059-11/1/nha-truong-thong-bao-to-chuc-xet-chon-tuyen-duong-hssv-xuat-sac-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2020.ptu?fbclid=IwAR3wO01J_H2KSRWLjOacVdtJUwPW0MSSnVqS814WK6QpKmm_pcTuku6obck