Announcements

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 28 October 2020, 2:25 PM
 

Phòng CTSV & QHDN gửi Hướng dẫn viết bài thu hoạch công dân đầu khóa, đề nghị các SV phải học lại làm bài và nộp bài đúng thời hạn.
Thời hạn sinh viên nộp bài về Khoa: Trước 11h sáng ngày 03/11/2020.