Announcements

Thông báo v/v đăng kí thực tập đối với SV K17

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí thực tập đối với SV K17
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 27 November 2020, 2:13 PM
 

Thông báo v/v đăng kí thực tập đối với SV K17:
Căn cứ chương trình đào tạo, học phần Thực tập nghề nghiệp là bắt buộc đối với toàn bộ SV, bao gồm cả SV làm khóa luận tốt nghiệp. Do đó, đề nghị toàn bộ SV K17 đăng kí phỏng vấn thực tập với thầy Ngọc. Khi có danh sách làm khóa luận chính thức, các SV trong danh sách được làm khóa luận sẽ cần làm việc với công ty thực tập và giáo viên hướng dẫn khóa luận v/v vừa thực tập vừa làm khóa luận.
Trân trọng.
Ngoctb