Announcements

Thông báo học bù SAD K18

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo học bù SAD K18
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 3 December 2020, 2:17 PM
 

Thông báo:
SV K18 học bù môn SAD từ 9h30'-11h10' tại P. 802C vào sáng thứ Bảy tuần này, ngày 05/12/2020.
Trân trọng.
Ngoctb