Announcements

Thông báo Kế hoạch V/v tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2020- 2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo Kế hoạch V/v tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2020- 2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 9 December 2020, 3:15 PM
 

Trường Đại học Hà Nội thông báo Kế hoạch V/v tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2020- 2021
Hội nghị “Đối thoại sinh viên” là diễn đàn để đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị trực thuộc; từ đó giúp lãnh đạo nhà trường nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn của sinh viên trong giai đoạn học tập tại trường; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao hoạt động của các đơn vị trong Nhà trường
Thành phần tham dự:
- Ban giám hiệu (PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng - chủ tọa);
- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên;
- Trưởng các đơn vị phòng, ban: Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Quản lý - Đào tạo, Hành chính - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán, Thanh tra pháp chế, Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Khảo thí, Hợp tác quốc tế, Quản trị, Y tế, Thư viện, Quản lý sinh viên nội trú, Bảo vệ;
- Trưởng hoặc Phó Trưởng các đơn vị đào tạo;
- Hội đồng cố vấn học tập;
- 01 sinh viên/ lớp (là đại diện ban cán sự lớp các khóa 2017,2018,2019,2020).