Announcements

Thông báo v/v nộp học phí các môn học kì 1, năm học 2020-2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp học phí các môn học kì 1, năm học 2020-2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 14 December 2020, 10:43 AM
 

Thông báo v/v nộp học phí các môn học kì 1, năm học 2020-2021:
Đề nghị các SV có phần ghi chú "Nợ học phí" khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường trước 15h chiều thứ Hai, ngày 21/12/2020 tại P. 106 nhà A. Quá thời hạn trên SV không nộp học phí sẽ bị CẤM THI tất cả các môn bị note nợ học phí.
Trân trọng.