Announcements

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 2020-2021 cho K19

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 2020-2021 cho K19
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 December 2020, 3:41 PM
 

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 2020-2021 cho K19
Học kỳ tới khoa sẽ mở các môn học như sau cho K19:
MÔN BẮT BUỘC
  • Môn 61FIT2PST: Xác suất thống kê
  • Môn 61FIT2PRM: Quản lý dự án
  • Môn 61FIT2PR2: Lập trình 2
  • Môn 61FIT2CNE: Mạng máy tính
  • Môn 61FIT2DSA: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
MÔN TỰ CHỌN
Sinh viên chọn ít nhất 1 trong 2 môn sau:
  • Môn 61FIT2ESY: Hệ thống nhúng
  • Môn 61FIT2IIS: Nhập môn an toàn thông tin
Ngoài ra, sinh viên xếp lịch 1 trong 3 môn PMA, PST, PR2 cần lưu ý 2 điều sau:
  • Môn PMA hiện đã đổi mã thành 61FIT2PRM
  • Mỗi môn có 3 lớp Tut riêng cho ngành Truyền thông Đa phương tiện nên trong thời gian đăng ký thử nghiệm không xếp lịch vào các lớp đó. Các lớp trên bao gồm:
PRM: Nhom 01 - TTH 01 và 02
PST: Nhóm 01 - TTH 01 và 02
PR2: Nhóm 01 - TTH 04 và 05