Announcements

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K17

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K17
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 December 2020, 3:42 PM
 

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K17
Học kỳ tới khoa mở 4 môn học cho K17 bao gồm:
  • Môn 61FIT4WNA: đây là môn học bắt buộc cho định hướng Mạng và Truyền thông.
  • Môn 61FIT4ATI và 61FIT4MLA: 2 môn học thay thế cho làm khóa luận tốt nghiệp. Đối với sinh viên nào có dự định chờ kết quả thi của HK1 để xét khóa luận có thể đăng ký bổ sung sau.
  • Môn 61FIT4INT: môn thực tập nghề nghiệp là bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên bao gồm cả sinh viên làm khóa luận và sinh viên học môn thay thế.
Ngoài ra, sinh viên nếu học lại 1 trong 3 môn PMA, PST, PR2 cần lưu ý 2 điều sau:
  • Môn PMA hiện đã đổi mã thành 61FIT2PRM
  • Mỗi môn có 3 lớp Tut riêng cho ngành Truyền thông Đa phương tiện nên trong thời gian đăng ký thử nghiệm không xếp lịch vào các lớp đó. Các lớp trên bao gồm:
PRM: Nhom 01 - TTH 01 và 02
PST: Nhóm 01 - TTH 01 và 02
PR2: Nhóm 01 - TTH 04 và 05