Announcements

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K18

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K18
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 December 2020, 3:42 PM
 

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K18
Học kỳ tới khoa sẽ mở các môn bắt buộc của từng định hướng như sau:
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
 • Môn 61FIT3SE2: Công nghệ phần mềm 2
 • Môn 61FIT3SQA: Đảm bảo chất lượng phần mềm
ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • Môn 61FIT3ISD: Thiết kế xây dựng hệ thống thông tin
 • Môn 61FIT3HCI: Tương tác người - máy
ĐỊNH HƯỚNG MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Môn 61FIT3NSE: An ninh mạng
 • Môn 61FIT3IWS: Internet và dịch vụ Web
Bên cạnh 2 môn trên, sinh viên phải học thêm 1 môn bắt buộc cho cả 3 định hướng là môn 61FIT3SS2.
Đối với các môn tự chọn, khoa mở các học phần sau:
 • 61FIT3BDM: Tự chọn cho toàn khóa
 • 61FIT3REQ: Tự chọn cho toàn khóa
 • 61FIT3HCI: Tự chọn cho định hướng CNPM
 • 61FIT3NSE: Tự chọn cho định hướng HTTT
 • 61FIT3IWS: Tự chọn cho định hướng CNPM
 • 61FIT3DBA: Tự chọn cho định hướng HTTT
 • 61FIT3MPR: Tự chọn cho định hướng CNPM
 • 61FIT3ISD: Tự chọn cho định hướng Mạng
Sinh viên có thể tham khảo file đính kèm để biết định hướng của mình học những môn tự chọn nào
Ngoài ra, sinh viên nếu học lại 1 trong 3 môn PMA, PST, PR2 cần lưu ý 2 điều sau:
 • Môn PMA hiện đã đổi mã thành 61FIT2PRM
 • Mỗi môn có 3 lớp Tut riêng cho ngành Truyền thông Đa phương tiện nên trong thời gian đăng ký thử nghiệm không xếp lịch vào các lớp đó. Các lớp trên bao gồm:
PRM: Nhom 01 - TTH 01 và 02
PST: Nhóm 01 - TTH 01 và 02
PR2: Nhóm 01 - TTH 04 và 05