Announcements

Thông báo v/v thi lại các môn học kì 2, 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thi lại các môn học kì 2, 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 December 2020, 3:43 PM
 

Thông báo v/v thi lại các môn học kì 2, 2019-2020:
1. Môn STA: 8h sáng thứ Sáu, ngày 25/12/2020: P. 210C
2. Môn NAT: 15h chiều thứ Sáu, ngày 25/12/2020: P. 417C
3. Môn PJM: 15h chiều thứ Sáu, ngày 25/12/2020: P. 417C