Announcements

Kế hoạch ĐKHP kỳ II năm học 2020 - 2021

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Kế hoạch ĐKHP kỳ II năm học 2020 - 2021
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 December 2020, 3:44 PM
 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 - 2021, Nhà trường thông báo kế hoạch, thời gian đăng ký học phần (ĐKHP) kỳ II năm học 2020 - 2021 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:
Kế hoạch ĐKHP kỳ II năm học 2020 - 2021:
1. Sinh viên (SV) theo dõi cập nhật thông tin danh sách các học phần được mở trong kỳ học này, ĐKHP trực tuyến tại website http://qldt.hanu.vn theo lịch như sau:
Đợt đăng ký chính thức
Khung giờ đăng ký: Từ 8h00 đến 24h00
  • Khóa 2017: Từ 22/12 đến hết 27/12/2020
  • Khóa 2018: Từ 23/12 đến hết 27/12/2020
  • Khóa 2019: Từ 24/12 đến hết 27/12/2020
  • Khóa 2020: Từ 25/12 đến hết 27/12/2020
Đợt đăng ký bổ sung
(Chỉ được đăng ký thêm, không được hủy)
  • Tất cả các khóa: Ngày 07/01/2021
- Đối với các lớp học phần đã hết chỗ, Nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của SV và các điều kiện khác để mở thêm lớp trong đợt đăng ký bổ sung.
- Kết thúc đợt đăng ký chính thức, Nhà trường sẽ hủy các lớp không đủ số lượng SV đăng ký. SV cần phải kiểm tra TKB để biết chính xác kết quả đăng ký và đăng ký bổ sung (nếu có nguyện vọng).
2. Cố vấn học tập (CVHT) duyệt kết quả đăng ký: 28 và 29/12/2020.
Lưu ý:
  • Thời gian đăng ký thử nghiệm: Ngày 16&17/12/2020. Các lỗi gặp trong quá trình đăng ký thử nghiệm sinh viên thông báo tại post này. Kết quả đăng ký thử nghiệm KHÔNG ĐƯỢC TÍNH, và sẽ được xóa trước khi đợt đăng ký chính bắt đầu.
  • Sinh viên sử dụng các phần mềm can thiệp vào quá trình đăng ký sẽ bị khóa tài khoản.